Scroll Top

5 kluczy do sukcesu w realizacji obiektów oczyszczalni ścieków

1

Czy słyszałeś dużo o oczyszczalniach i nie wiesz, co to jest, a może musisz rozpocząć budowę oczyszczalni i to po raz pierwszy?

Zobaczmy, czym jest oczyszczalnia ścieków i jakie aspekty należy wziąć pod uwagę przy realizacji ich konstrukcji.

Oczyszczalnia ścieków, zwana również oczyszczalnią wody, to miejsce, w którym ścieki z pobliskich miejscowości są oczyszczane w celu ponownego wykorzystania. Do oczyszczania ścieków przemysłowych wykorzystywane są przemysłowe oczyszczalnie ścieków.

Celem oczyszczalni jest eliminacja związków zawierających amoniak i fosfor oraz przekształcenie zatrzymanych odpadów w stabilny osad, aby zapewnić ich odpowiednią utylizację.

 

Etapy oczyszczania ścieków

Tradycyjnie w oczyszczalni ścieków można wyróżnić następujące etapy oczyszczania:

 1. Oczyszczanie wstępne: proces, w którym usuwane są duże ciała stałe, piasek i tłuszcz.
 2. Oczyszczanie pierwszego stopnia: usuwanie zawieszonych ciał stałych (obojętne ciała stałe, cząstki materii organicznej…).
 3. Oczyszczanie drugiego stopnia: oczyszczanie biologiczne, które przekształca materię organiczną w ściekach w materię komórkową, gazy, energię i wodę.
 4. Osadzanie drugiego stopnia: oddzielenie wody uzdatnionej od osadu powstałego w procesie biologicznym.

 

W tym momencie woda jest gotowa do ponownego wykorzystania i rozpoczyna się obróbka osadu ściekowego.

Etapy oczyszczania osadu

Linia uzdatniania osadów oczyszcza produkty uboczne z linii wodnej, dzięki czemu można je ponownie wykorzystać w rolnictwie, odzysku energii, kontrolowanym składowaniu odpadów itp.

Proces oczyszczania osadów składa się z trzech faz:

 1. Zagęszczanie: zmniejsza objętość osadu poprzez usuwanie wody. Może to obejmować dekantację grawitacyjną lub flotację. Ta faza odbywa się w specjalnych, okrągłych zbiornikach.
 2. Stabilizacja: eliminuje zapachy, materię organiczną i organizmy chorobotwórcze w celu zmniejszenia zagrożeń dla zdrowia. Ta faza odbywa się poprzez fermentację tlenową i beztlenową, która odbywa się w dużych okrągłych zbiornikach.
 3. Odwodnienie i suszenie: zmniejsza zawartość wody, aby ułatwić transport i przenoszenie osadu.

Każda faza oczyszczania odbywa się zatem w dedykowanych konstrukcjach, a najbardziej imponujące są wykorzystywane w fazie oczyszczania osadów.

Te konstrukcje betonowe to: Reaktory , dekantery, zbiorniki, warniki, zagęszczacze i separatory, z szeregiem prostych i zakrzywionych ścian betonowych, zwykle o wysokości od 3 do 15 metrów, w zależności od objętości, dla której zostały zaprojektowane. Ten rodzaj prac powoduje złożoność jej wykonania, którą można rozwiązać i przekształcić w sukces, jeśli wybierze się odpowiedniego „towarzysza podróży”.

5 kluczowych elementów gwarantujących sukces realizacji oczyszczalni ścieków to:

 

 1. Know-how

Podjęcie decyzji, z którą firmą specjalizującą się w szalunkach współpracować, może wymagać przejścia przez tak zwany proces przetargowy, trwający wiele tygodni. W tym momencie oceniamy szereg czynników: często najważniejszym czynnikiem jest czynnik ekonomiczny, ale ważne jest, aby zrozumieć, że wynajęcie firmy specjalizującej się w szalunkach (konstrukcjach betonowych) poprzez nadanie priorytetu tylko czynnikowi ceny nie gwarantuje sukcesu projektu, ani nie zapewnia uzyskania wyniku optymalnego z punktu widzenia ekonomii.

Znalezienie firmy z dużym doświadczeniem i know-how w tego typu pracach jest wysoko cenione przez kierowników budowy, gdy mają do czynienia z projektami obiektów oczyszczalni, takich jak komunalne oczyszczalnie ścieków.

 1. Pomoc techniczna na budowie

Firma nadzorująca prace potrzebuje, aby konstrukcje były realizowane w ustalonych terminach, bez komplikacji i opóźnień. Ten spokój można osiągnąć dzięki profesjonalnej i doświadczonej obsłudze na budowie. Personel techniczny, z którym tworzy się tę więź, praca zespołowa, zaangażowanie i zaufanie umożliwiające wspólne podjęcie się wykonania i ukończenie każdej z tych różnych konstrukcji.

W tego typu projektach zwykle mija kilka miesięcy od momentu zakończenia przetargu do rozpoczęcia fazy budowy, a często pojawiają się modyfikacje projektów, które mogą logicznie zmienić wstępne prognozy dotyczące materiałów szalunkowych. Taki scenariusz może powodować pewne niedogodności, ale dzięki zaangażowanej i doświadczonej obsłudze technicznej można je doskonale rozwiązać na budowie.

 1. Planowanie

W przypadku prac budowlanych bardzo ważne jest, aby wiedzieć, kiedy dana konstrukcja betonowa zostanie wykonana. W przypadku oczyszczalni ścieków należy zaplanować te czasy i wspólnie przeanalizować każdą z faz, osiągając ogromne korzyści w zakresie wydajności wszystkich materiałów szalunkowych, zapewniając większą produktywność, a tym samym niższe koszty.

Im więcej planowania, tym więcej oszczędności; prawda, że proste?

 

 1. Szalunki uniwersalne

Przy budowie oczyszczalni niezbędne jest również posiadanie uniwersalnych, kompatybilnych szalunków ściennych (zarówno prostych, jak i zakrzywionych), aby rozwiązać problem dopasowania do każdego z różnych wymiarów. Przy pracach o tej skali, zwłaszcza gdy znajdują się w obszarach geograficznych oddalonych od magazynów zaopatrzenia, potrzebna jest natychmiastowa dostępność niezbędnych materiałów.

Bardzo korzystne dla budowy jest to, że nie musi być rozciągnięta w czasie, a zatem, mając materiał szalunkowy o różnych rozmiarach, można uzyskać tę elastyczność i wszechstronność umożliwiającą wykonanie każdego dopasowania do wymiarów i wyeliminowanie opóźnień.

Wszechstronność, obsługa logistyczna i dostępność materiałów: zawsze jest coś do sprawdzenia!

 1. Pracownicy

Bardzo ważna dla uniknięcia różnego rodzaju niedogodności jest praca z wykwalifikowanymi pracownikami. W tego typu projektach doświadczenie pracowników może mieć decydujące znaczenie, zwłaszcza jeśli chodzi o dotrzymywanie terminów. Podczas pracy z niewykwalifikowanymi lub niedoświadczonymi pracownikami nie tylko cierpi wydajność, ale istnieje również ryzyko przekroczenia kosztów spowodowane koniecznością usuwania ewentualnych błędów w wykonaniu konstrukcji.

 

Podsumowując, w oczyszczalniach ścieków i ogólnie w projektach o dużej skali bardzo ważny jest wybór i poleganie na dostawcach, którzy mogą zagwarantować określony poziom techniczny i logistyczny, zarówno we wstępnej fazie studium projektu, jak i podczas jego realizacji. Firma, która może być partnerem, a nie dostawcą.

We provide solutions for concrete structures. Together, we move forward.
Alsina
Latest posts by Alsina (see all)

  Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami!

   Zawód:

   *Wymagane pola

   Powiązane posty