Alsina pulse – status zaangażowania zespołu w ankiecie dla wszystkich swoich współpracowników

1

W ramach programu Alsina Soul przeprowadzono ankietę Pulse 2021, dotyczącą badania satysfakcji wewnętrznej, która miała na celu pomiar poziomu zaangażowania osób tworzących zespół Alsina na całym świecie i była kontynuacją ankiety zrealizowanej w 2018 r. i drugiej poświęconej pandemii Covid w 2020 r.

Działanie to jest częścią planu mającego na celu zwiększenie poziomu zaangażowania osób do wdrażania mechanizmów, które na co dzień pozwalają na zwiększenie spójności zespołu zorientowanego na te same cele, zarówno biznesowe, jak i osobowe.

Ankieta została bardzo dobrze przyjęta i wziął w niej udział duży odsetek pracowników. Dała nam również bardzo wymierne odpowiedzi w postaci ocen. Wyniki te dają nam lepszą wiedzę na temat obecnej sytuacji i pozwalają nam kontynuować pracę nad doskonaleniem i zaspokajaniem potrzeb członków naszego zespołu.

Powiązane posty