Scroll Top

O FIRMIE ALSINA

1
BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników firmy Alsina to priorytet w strategii i zrównoważonej działalności Grupy. Alsina włącza wszystkie działania prewencyjne do ogólnego systemu zarządzania za pośrednictwem Planu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jego części składowe to:

Polityka prewencyjna bezpieczeństwa i higieny pracy

Służby prewencji

Komitety ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Alsina realizuje Plan strategiczny „Zdrowa firma”, aby zagwarantować zdrowie i bezpieczeństwo nie tylko pracownikom, lecz także ich rodzinom.

5

komitetów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

1

choroby zawodowe w poprzednim roku

666

pracowników zapisanych do projektu Alsina Be Healthy