Scroll Top

O FIRMIE ALSINA

1
Certyfikacja ISO 9001: 2015

Nasz cel: Totalna jakość

Grupa Alsina z centrali w Barcelonie posiadającej certyfikat ISO 9001:2015 przekazuje swoją metodologię pracy do swoich zakładów na całym świecie, które zajmują się sprzedażą i wynajmem sprzętu do szalowania betonu.

 • Totalna jakość: bliskość, procesy, przeglądy i ciągłe doskonalenie.
 • Alsina posiada jedną z najbardziej kompleksowych certyfikacji na rynku.
 • Uznanie dla oddania i wysiłków zespołu firmy Alsina.
 • Dbamy o efektywne reakcje na zapytania klientów.

PROJEKTOWANIE

Proces projektowania nowych systemów zapewnia uporządkowaną procedurę zgodnie z normą:

 • Planowanie realizacji produktów zgodnie z innymi systemami i specyfikacjami klienta.
 • Zgodność z normami produktowymi i recenzjami nowych technologii.
 • Kontrola zgodności produktów z normami jakości.

PRODUKCJA

Produkcja nowych systemów pod pełną kontrolą:

 • Planowanie wytwarzania zgodnie z normą obowiązującą dla danego produktu.
 • Selekcja i stała ocena dostawców w naszym łańcuchu dostaw.
 • Kontrola jakości produktu zgodnie z normami jakości.

MARKETING

Marketing usług i systemów w ramach sprzedaży i wynajmu obejmuje następujące wymagania:

 • Przegląd przepisów i procesów w celu stałego zapewniania wymaganej jakości.
 • Systemy zarządzania konserwacją poprzez znormalizowane i standaryzowane procesy.
 • Zgodność z wymaganiami jakościowymi na poziomie norm produktowych obowiązujących na rynku.
 • Reagowanie na skargi klientów zgodnie z wyświadczoną usługą.
 • Regularny proces pomiaru i analizy zadowolenia klientów.

USŁUGI INŻYNIERSKIE

Kontrola pozwala nam zapewnić jednorodność procesów, metod i jakości na całym świecie.

 • Badania, projektowanie, produkcja i dostawa szalowania specjalnego uzupełniającego naszą gamę systemów standardowych.
 • Tworzenie narzędzi CAD/informatycznych wyłącznie do użytku techników firmy Alsina na całym świecie.
 • Na żądanie klienta: wykonanie dedykowanych projektów i obliczeń konstrukcyjnych w celu prawidłowego użytkowania rozwiązania zaproponowanego przez firmę Alsina.

MONTAŻ NA PLACU BUDOWY

Montaż szalowania i rusztowań musi odbywać się zgodnie z prawem, zasadami zarządzania sprzętem oraz normami obowiązującymi dla danej realizacji.

 • Zapewnienie zgodności z normą obowiązującą dla stosowanych systemów.
 • Zapewnienie integracji wszystkich firm świadczących usługi w danym procesie.
 • Zapewnienie jakości wykonania oraz dotrzymania terminów.

OCHRONA GRUPOWA

Te działania wymagają dokładnego monitoringu zgodności z certyfikacjami, zarządzania zespołem technicznym oraz przestrzegania przepisów obowiązujących dla danej instalacji.

 • Wykonanie studium przedwdrożeniowego zgodnego z projektem i istniejącymi przepisami.
 • Zaangażowanie wyszkolonego personelu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Monitoring i kontrola zrealizowanych instalacji w celu zapewnienia ich zgodności z wymogami w miarę upływu czasu.