Cyfryzacja w sektorze budownictwa. Które technologiczne narzędzia są najbardziej obiecujące?

1

Cyfryzacja budownictwa dzięki swojej innowacyjności i natychmiastowości zapewni temu sektorowi strategiczną przewagę. Dostępna obecnie technologia wykracza daleko poza digitalizację dokumentów i planów.

Nowe technologie cyfrowe stosowane w sektorze budowlanym umożliwiają monitorowanie w czasie rzeczywistym różnych etapów budowy i jednocześnie w dużym stopniu pozwalają uniknąć przeszkód. Ponadto poprawiają komunikację wewnętrzną i ułatwiają współpracę między różnymi podmiotami zaangażowanymi w projekty (wykonawcami, deweloperami, projektantami itp.).

Przeanalizujmy zatem technologie, o których mowa:

 

Modelowanie informacji o budynku (BIM) i AR/VR

BIM (Building Information Modeling) to technologia, która w ostatnich latach uważana jest za następcę oprogramowania CAD. BIM umożliwia nie tylko tworzenie replik elementów lub rozwiązań 3D, ale także pozwala na przekazywanie klientowi informacji i danych dotyczących np. właściwości zastosowanych materiałów, kosztów czy czynności wykonywanych na etapie budowy i konserwacji dowolnego budynku lub prac budowlanych.

Połączenie BIM (Building Information Modeling) z technologiami Virtual i Augmented Reality umożliwiło dokonanie jakościowego skoku w monitorowaniu szkoleń, planowaniu, a nawet zapobieganiu zagrożeniom w miejscu pracy przy projektach budowlanych.

Digital Twin

Digital twin (cyfrowy bliźniak) umożliwia wykonanie cyfrowej repliki fizycznych obiektów. W budownictwie umożliwia dokładną cyfrową replikę dowolnego projektu (budynku lub infrastruktury).

Cyfrowe bliźniaki wykazują kluczową przewagę w zakresie analizy, gromadzą dane z wielu źródeł i integrują je w modelach 3D, które dostarczają zespołom roboczym szczegółowy obraz.

Mają możliwość automatycznych aktualizacji, dzięki którym widoczne są zmiany w świecie rzeczywistym i które umożliwiają przepływ informacji pomiędzy biurem a terenem prac, co niweluje problemy związane z alokacją i pozwala na kontrolowanie kosztów pracy.

Drony i autonomiczne mobilne skanery laserowe

Dzięki autonomicznemu mobilnemu skanerowi laserowemu roboty wykonują swoją pracę przy niemalże zerowej interwencji człowieka, dzięki czemu do minimum zmniejsza się ryzyko w obszarach bardziej niebezpiecznych.

Ponadto rozwiązania technologiczne, takie jak kamery internetowe w inteligentnym budownictwie, drony oraz inne urządzenia służące do rejestrowania rzeczywistości, będą coraz częściej stosowane aby zapewnić łatwy dostęp do danych i obrazów z miejsca budowy, w celu dokumentowania i optymalizacji zarządzania projektami.

 

Internet Rzeczy (IoT) i czujniki

Internet Rzeczy (IoT ang. Internet of Things) dotyczy podłączania fizycznych urządzeń do Internetu w celu gromadzenia i udostępniania danych. W sektorze budowlanym IoT zaczyna odgrywać istotną rolę i obecnie opracowywane są różnego rodzaju rozwiązania oparte na tej technologii.

Niektóre sposoby wykorzystania IoT w budownictwie obejmują:

 • Monitorowanie prac: Urządzenia IoT są instalowane na placach budowy w celu zbierania danych w czasie rzeczywistym dotyczących postępów, ciśnienia betonu podczas betonowania, zużycia materiałów i energii. Te dane przesyłane są na platformę monitorującą, dzięki której specjaliści mają do nich dostęp w każdej chwili i mogą podejmować decyzje opartych o rzetelne informacje.
 • Kontrola jakości: Podczas produkcji betonu instalowane są w nim czujniki IoT umożliwiające ocenę jego jakości i odporności. Pozwala to specjalistom na wczesne wykrywanie problemów z jakością i podejmowanie działań zapobiegawczych, a także oszczędzanie kosztów poprzez optymalizację czasu szalunków.
 • Bezpieczeństwo: Urządzenia IoT mogą być instalowane na placach budowy w celu poprawy bezpieczeństwa pracowników. Na przykład kamery monitorujące i czujniki ruchu mogą służyć do wykrywania podejrzanych działań lub ostrzegania pracowników o potencjalnych zagrożeniach.

 

Podsumowując, IoT wykazuje znaczący wpływ na branżę budowlaną i przewiduje się, że w przyszłości jego wykorzystanie będzie nadal rosło.

W ostatecznym rozrachunku, wszystkie te oraz wiele nowych, pojawiających się narzędzi cyfrowych umożliwią firmom z sektora budowlanego zaangażowanych w cyfryzację dostęp do uporządkowanych danych dla każdego projektu, w celu przeprowadzenia analizy wyników i usprawnienia procesów decyzyjnych.

Cyfrowa transformacja firmy oznacza włączenie nowych technologii we wszystkich obszarach w celu zmiany sposobu jej działania. Zdaniem ekspertów celem cyfryzacji powinna być optymalizacja procesów i zwiększenie produktywności.

Inżynier budownictwa dróg, kanałów i portów współpracuje z Grupą Alsina od ponad 10 lat. Odpowiada za dział cyfryzacji i ciągłego doskonalenia. Uczestniczył w otwarciu przedstawicielstw na Bliskim Wschodzie.
Marc Forte Genescà
Latest posts by Marc Forte Genescà (see all)

  Czy ten artykuł okazał się pomocny? Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!

   Zawód:

   *Wymagane pola

   Powiązane posty