Scroll Top

Deskowanie czy rusztowanie? Wyjaśnienia pojęć w nowoczesnym budownictwie

1

W sektorze budowlanym terminy „deskowanie” i „rusztowanie” często używane są zamiennie, ale ich koncepcje użytkowania, konfiguracji i konkretnych zastosowań mogą powodować nieporozumienia, jeśli ich funkcja nie jest jasno rozumiana.

Wyjaśnienie ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia ich kluczowej roli na budowie.

 

Czym jest deskowanie? Czym jest rusztowanie? Jakie są między nimi różnice?

Deskowanie i rusztowania, chociaż są konstrukcjami tymczasowymi w budownictwie, zasadniczo się różnią w zakresie celu, struktury i konfiguracji:

Cel i funkcja:

 • Deskowanie: Przeznaczone głównie do podparcia szalunków betonowych płyt i nawierzchni mostowych podczas procesu wiązania betonu, a także innych elementów konstrukcyjnych, które tymczasowo wymagają podparcia w czasie ich wznoszenia.
 • Rusztowania: Stosowane jako tymczasowe platformy umożliwiające dostęp pracownikom budowy i pracę na wysokości. Ich głównym celem jest zapewnienie bezpiecznej i stabilnej powierzchni dla zespołów roboczych podczas wykonywania zadań budowlanych, konserwacji czy napraw.

 

Projekt i obciążenie:

 • Deskowanie: Musi wytrzymywać duże obciążenia, zwłaszcza te wynikające z masy betonu, do której dodać należy dodatkowe obciążenia szalunku, pracowników i sprzętu podczas procesu budowy.
 • Rusztowania: Zaprojektowane do utrzymania ciężaru pracowników i sprzętu, nie muszą wytrzymywać tak dużych obciążeń jak w przypadku deskowania. Rusztowania muszą być jednak bardziej elastyczne i dostosowane do różnych wysokości i konfiguracji geometrycznych niż deskowanie.

Materiały i konfiguracja:

 • Deskowanie: Zazwyczaj jest wykonane ze stali lub aluminium, a jego konfiguracja zależy od kształtu i rozmiaru budowanego elementu betonowego.
 • Rusztowania: Zwykle wykonane z metalowych elementów rurowych (stalowych lub aluminiowych) i platform z drewna bądź metalu, montowane w różnych konfiguracjach w celu dopasowania do budynków i/lub konstrukcji.

Podsumowując, główna różnica między deskowaniem a rusztowaniem dotyczy celu – deskowanie ma na celu tymczasowe podparcie szalunku i/lub elementów konstrukcyjnych, podczas gdy rusztowanie zapewnia podest roboczy na wysokości dla pracowników budowy.

 

Inne konstrukcje tymczasowe podobne do rusztowań.

1.- Schodnia: Występuje w 2 (dwóch) rodzajach – schodnia wielokierunkowa i schodnia modułowa. Są to konstrukcje tymczasowe wykonane zwykle z materiału rusztowania, które umożliwiają dostęp pracownikom do różnych miejsc na terenie budowy lub we wznoszonej konstrukcji. Ułatwiają bezpieczne przejście między różnymi poziomami na budowie, w przemyśle i podczas remontów. Są szczególnie przydatne w tymczasowych pracach, gdy wymagany jest częsty dostęp do miejsc znajdujących się na różnych wysokościach. Schodnie te stanowią skuteczne i bezpieczne rozwiązanie, pomagają poprawić produktywność i zminimalizować zagrożenia występujące na budowie.

Schodnia wielokierunkowa
Schodnia modułowa

2.- Rusztowanie zbrojarskie: Rusztowania zbrojarskie są tymczasowymi konstrukcjami zaprojektowanymi specjalnie w celu ułatwienia pracownikom dostępu i montażu stali zbrojeniowej w konstrukcjach żelbetowych. Rusztowania te zapewniają bezpieczną i wydajną platformę roboczą dla operatorów, ułatwiając umieszczanie prętów i siatek stalowych na elementach konstrukcyjnych przed etapem betonowania. Ich solidna konstrukcja i zdolność adaptacji sprawiają, że są niezbędnym narzędziem gwarantującym wydajność i bezpieczeństwo w zadaniach związanych ze zbrojeniem.

Rusztowania zbrojarskie

3.- Wieże do betonowania: Wieża do betonowania jest konstrukcją pomocniczą stosowaną w budownictwie w celu ułatwienia betonowania i wibrowania betonu na filarach i ścianach. Wieże te są samostabilizujące i zawierają elementy zapewniające pewność i stabilność podczas procesu betonowania. Są niezbędne do zadań budowlanych wymagających wylewanie betonu na wysokości lub w trudno dostępnych miejscach, stanowią skuteczne rozwiązanie dla wylewania i wibrowania betonu na budowie.

Wieża do betonowania

Inżynier budownictwa dróg, kanałów i portów, pracuje w Grupie Alsina prawie 9 lat. Jest kierownikiem Działu Badawczo-Rozwojowego i Menedżerem Systemu Rusztowań i Deskowania, współpracuje również przy projektach budowlanych z Działem Dużych i Pojedynczych Inwestycji. Od zawsze zawodowo związany z branżą budownictwa (budynki i budownictwo naziemne) w obszarach obejmujących projektowanie, kierownictwo budowy, kontrolę jakości oraz produkcję, dostawy materiałów i ich montaż, zarówno w kraju jak i za granicą.
Juan Carlos Calderón
Latest posts by Juan Carlos Calderón (see all)

  Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!

   Zawód:

   *Wymagane pola

   Powiązane posty