Scroll Top

Ile wynosi cykl życia szalunku w nowoczesnym budownictwie?

1

Okres użytkowania szalunku jest czasem obejmującym proces od koncepcji początkowej projektu do zwrotu użytego materiału. Ten cykl ma krytyczne znaczenie dla zapewnienia wydajności, zmniejszenia kosztów i zminimalizowania wpływu na środowisko w budownictwie.

W artykule opisujemy pięć kluczowych etapów składających się na cykl życia szalunku i wskazujemy sposób, w jaki każdy z nich przyczynia się do sukcesu projektu budowlanego.

Etap 1: Wcześniejsze planowanie

 • Ocena wymogów: Określenie konkretnych potrzeb technicznych projektu, w włączając studium wykonalności, kosztorys i wymogi konstrukcyjne. Etap ten jest bardzo istotny, ponieważ pozwala skupić budżety na rzeczywistych potrzebach, zoptymalizować użycie materiału koniecznego na budowie oraz obniżyć poziom ryzyka błędów i ewentualnych nadmiernych kosztów.
 • Wybór dostawców: Wybór dostawcy szalunku wymaga wiedzy na temat produktów istniejących na rynku i dostępnych rozwiązań. W zależności od wymaganego na budowie stopnia zaawansowania technicznego porównanie należy wykonać, uwzględniając najlepsze proponowane rozwiązanie techniczne oraz ofertę finansową wynajmu (lub sprzedaży) systemów. Ponadto zawsze należy ocenić kilka dodatkowych czynników, takich jak wiedza techniczno-handlowa osób przygotowujących ofertę, struktura firmy, bliskość magazynu czy dostępność materiału.

Etap 2: Rozwiązanie techniczne

 • Projektowanie szalunków: Dostosowanie projektu szalunku do specyfikacji technicznych projektu, uwzględniając maksymalizację wydajności i ponowne wykorzystanie, jest wyzwaniem dla dostawcy szalunków. Elastyczność systemów pozwala dostosować się mniej więcej do każdego projektu, a im większa złożoność, tym bardziej konieczne jest przygotowanie indywidualnego projektu pod konkretne zastosowanie.
 • Innowacja i technologia: Świat szalunków rozwija się i wprowadza nowinki technologiczne. Jeden z kierunków rozwoju ma na celu poprawę elementów systemu, by były skuteczniejsze na budowie, inny z kolei skupia się na tworzeniu nowych systemów szalunkowych do bardziej złożonych zastosowań.

Etap 3: Przygotowanie materiału

 • Logistyka dostaw: Zorganizowanie skutecznej logistyki zapewniającej, że materiał szalunkowy dotrze we właściwym momencie i stanie jest jednym z kluczowych punktów procesu. Logistyka to jedna z najbardziej skomplikowanych kwestii dla najemców systemów szalunkowych, ponieważ wiąże się z zarządzaniem wszystkimi elementami, zarówno na wjeździe, jak i na wyjeździe i zapewnieniem dostępności i terminów dostaw wymaganych na budowie.
 • Kontrola jakości: Dla wynajmu bardzo istotne są rygorystyczne procesy kontroli i napraw materiału, stan którego zawsze powinien być optymalny i bezpieczny. Niezmiernie ważne jest, by każdy element systemu szalunkowego opuszczający magazyn spełniał wystarczające wymagania jakościowe, tak aby można go było zmontować na budowie.

Etap 4: Stosowanie szalunku na budowie

 • Instalacja i montaż: Na etapie montażu systemów szalunkowych duże znaczenie ma przeszkolenie pracowników w zakresie montażu i bezpieczeństwa. Jako pomoc na tych etapach dostawca udostępnia instrukcje montażu systemów oraz rysunki. Prócz tego ważne jest, aby co najmniej w pierwszych fazach montażu i ogólnie we wszystkich krytycznych momentach obecny był technik ds. szalunków i pomagał monterom na miejscu.
 • Zarządzanie na budowie: Nadzór na budowie jest elementem koniecznym zapewniającym wydajność i bezpieczeństwo podczas procesu montażu i demontażu szalunku. Ponadto należy utrzymywać kontrolę materiału na budowie, zarówno w zakresie jego prawidłowego użytkowania, jak i warunków panujących na budowie pozwalających na zachowanie jego właściwości.

Etap 5: Zwrot materiału

 • Uważny demontaż: Etap końcowego demontażu na budowie jest bardzo ważny, ponieważ to właśnie w tej fazie należy skontrolować stan materiału szalunkowego i kompletność wszystkich pozycji zgodnie z dokumentami dostawy. Zaleca się również wyznaczenie miejsca przechowywania, które pozwoli na uporządkowanie i utrzymanie materiału przez jego zwrotem do dostawcy.
 • Kontrola i konserwacja: Po zwrocie należy w całości sprawdzić i naprawić materiał szalunkowy. Etap ten jest niezbędny do zapewnienia działania poszczególnych elementów podczas kolejnego wynajmu, zgodnie z rygorystycznymi kontrolami i procedurami jakości.
 • Ponowne użycie lub recykling: Usługa wynajmu pozwala na ponowne używanie szalunku przez kilka lat, w zależności od okresu użytkowania danego elementu. Ponadto proces recyklingu materiału umożliwia wydłużenie okresu użytkowania wielu elementów, wpisując się w ten sposób w logikę gospodarki o obiegu zamkniętym.

Wniosek

Zrozumienie i skuteczne zarządzenie cyklem życia szalunku ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia najwyższej jakości w budownictwie. Każdy etap cyklu wymaga szczególnej uwagi i skupienia się na zrównoważeniu celem zapewnienia sukcesu projektu.

Wybierając dostawcę materiału szalunkowego, zdecydowanie zaleca się współpracę z firmą, która będzie zaangażowana i zapewni prawidłowy przebieg całego cyklu, optymalizując wszystkie etapy, czyli od planowania do zwrotu materiału.

Inżynier budownictwa dróg, współpracuje z Grupą Alsina od prawie 15 lat. Jest współdelegatem włoskiej spółki grupy, z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w projektach zarówno budowlanych, jak i robót publicznych.
Francesco Tardini
Latest posts by Francesco Tardini (see all)

  Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!

   Zawód:

   *Wymagane pola

   Powiązane posty