INFORMACJE PRAWNE

Informacje dodatkowe dotyczące ochrony danych w Grupie Alsina

 

  1. DANE IDENTYFIKACYJNE. Zgodnie z wymogiem udzielania informacji określonym w art. 10 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca w sprawie usług dla społeczeństwa informacyjnego oraz handlu elektronicznego, w kolejnych punktach podane są odpowiednie informacje: właścicielem strony internetowej www.alsina.com jest spółka Encofrados J. Alsina, S.A. (Zwana dalej ALSINA) z siedzibą pod adresem Camí de la font Freda, 1 en Montcada i Reixac (Barcelona) numer C.I.F.: A08332363 wpisana do rejestru handlowego w Barcelonie, tom główny 2387, arkusz 107, strona 1776, wpis 2. E-mail kontaktowy: alsinainfo@alsina.com . Telefon kontaktowy: +34 935753000

 

  1. OCHRONA DANYCH. Firma ALSINA działa zgodnie z wytycznymi rozporządzenia ogólnego o ochronie danych i innych obowiązujących przepisów oraz dba o zapewnienie właściwego wykorzystania i przetwarzania danych osobowych użytkownika. W związku z tym wraz z każdym formularzem wymagającym podania danych osobowych przy okazji usług, jakie firma ALSINA może świadczyć użytkownikowi, podawana będzie informacja o warunkach przetwarzania danych oraz konieczności ich zaakceptowania, a mianowicie: (i) administrator danych osobowych, (ii) cel przetwarzania danych, (iii) uzasadniony interes, (iv) potencjalni odbiorcy danych, (v) prawo do dostępu do danych, ich zmiany, zgłoszenia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przeniesienia, a także w przypadku, gdy dane zostały uzyskane nie od samego zainteresowanego, (v) o pochodzeniu i kategoriach przetwarzanych danych. Tym samym firma ALSINA informuje, że spełnia wymogi ustawy nr 34/2002 z dnia 11 lipca w sprawie usług dla społeczeństwa informacyjnego oraz handlu elektronicznego i w każdym momencie żąda od użytkownika zgody na przetwarzania jego adresu elektronicznego w celach komercyjnych.

 

  1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA. Firma ALSINA posiada wszelkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej do swojej strony internetowej, jak również do wszelkich zawartych na niej treści (takich jak obrazy, dźwięki, nagrania, wideo, oprogramowanie, teksty, logo i oznaczenia marek, zestawienia kolorów, struktura, projekt, dobór materiałów, programy komputerowe konieczne do działania, dostęp i użycie itp.). Właścicielem tych treści jest firma ALSINA  lub jej licencjodawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Na mocy art. 8 i 32.1 ust. 2 ustawy o własności intelektualnej zakazuje się powielania, rozpowszechniania, publicznego odtwarzania i udostępniania całości lub części treści niniejszej strony internetowej na jakimkolwiek nośniku i z użyciem jakichkolwiek środków technicznych w celach komercyjnych bez zgody firmy ALSINA. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnej i przemysłowej należących do firmy ALSINA.

 

  1. LINKI. W przypadku, gdy na stronie www.alsina.com zamieszczone zostaną linki lub hiperłącza do innych stron internetowych, firma ALSINA nie będzie sprawowała żadnej kontroli nad tymi stronami ani nad ich zawartością. W związku z tym firma ALSINA nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na innych stronach internetowych, do których odnoszą się linki.

  1. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. ALSINA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione w wyniku błędów lub braków w treści, braku dostępu do portalu oraz przeniesienia wirusów lub szkodliwych treści, o ile podjęła działania konieczne w celu ochrony przed awarią czy uszkodzeniami.

 

  1. ZMIANY I AKTUALIZACJE.ALSINA zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w każdym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia zmian i aktualizacji informacji, konfiguracji, dostępu i sposobu prezentacji treści zawartych na stronie.