Scroll Top

O FIRMIE ALSINA

1
Misja, WIZJA i WARTOŚCI

Zaczynaliśmy jako firma rodzinna, więc chcemy pozostać wierni etyce i moralności, jakie wyznaczył nasz założyciel, Pan Juan Alsina Albareda, oraz przekazywać te wartości dalej przez nasze produkty i usługi. Misja, wizja i wartości firmy Alsina odzwierciedlają to zaangażowanie. Z tego względu są zawarte we wszystkich podręcznikach szkoleniowych firmy Alsina, co umożliwia ich rozumienie i przestrzeganie. Ponadto w ramach corocznego procesu Zarządzania informacjami zwrotnymi analizujemy, jak każdy ze współpracujących z nami podmiotów przekłada zasady i wartości firmy Alsina na własną codzienną działalność.

MISJA

Dostarczanie rozwiązań w zakresie konstrukcji betonowych, które pomagają naszym klientom poprawiać wydajność i bezpieczeństwo projektów przez dedykowane usługi zintegrowane z globalnym rynkiem, a także innowacje i inwestycje w ludzi jako fundamentalny element biznesu.

WIZJA

Wizja firmy Alsina opiera się na zrównoważonym rozwoju, w ramach którego nasze oddziały dostarczają najlepsze szalowanie na terenie Hiszpanii i stopniowo rozszerzają działalność na inne kraje, w których potrzebne są rozwiązania dla konstrukcji betonowych.

WARTOŚCI

Rzetelność: Ponad wszystko cenimy rzetelność, a to oznacza szczerość, uczciwość i dotrzymywanie słowa.

Innowacyjność: Stale poszukujemy nowych pomysłów i ulepszeń we wszystkim, co robimy – zarówno w produktach, jak i w procesach biznesowych – aby nasza praca była przydatna klientom.

Prostota: Prowadzimy działalność w sposób naturalny, przyjazny i pokorny. Trzymamy się z dala od arogancji i pychy.

Mamy głęboki szacunek dla każdej osoby: Zwracamy dużą uwagę na innych, szczególnie na naszych pracowników, którzy współtworzą rodzinnego ducha naszej firmy.

Zaangażowanie: Wszyscy w firmie Alsina angażują się w realizację biznesplanu i są nim prawdziwie przejęci.

Produktywność: Produktywność to wynik działania zdolnych ludzi, którzy dążą do prostoty w procesach i podejmowaniu decyzji.

Praca zespołowa: Praca zespołowa oznacza dla nas koordynację, zaufanie, dzielenie się i hojność, a zwłaszcza komunikację i aktywny udział niezależnie od zakresu odpowiedzialności.

Klienci jako priorytet: Wszystkie powyższe wartości służą naszym klientom. To klient jest powodem istnienia naszej firmy i sednem wszystkich naszych działań. Nasza organizacja i jej procesy są nastawione na przewidywanie i zaspokajanie ich potrzeb.