Poznaj systemy deskowań wznoszących: Typologie, zastosowania i najlepsze rozwiązania dostosowane do prac na budowie

1

Wprowadzenie

Sektor budowlany stale się rozwija, każdego dnia opracowywane są nowe techniki i systemy, które ułatwiają pracę specjalistów. W niniejszym artykule przeanalizujemy deskowania wznoszące i przyjrzymy się różnym dostępnym systemom, poznamy ich zastosowanie w zależności od rodzaju prac, a także dowiemy się, które są najbardziej odpowiednie dla danego projektu.

 

Czym są deskowania wznoszące?

Deskowanie wznoszące to system stosowany podczas budowy pionowych konstrukcji betonowych, takich jak słupy, ściany oraz budynki o dużej wysokości. To zestaw tymczasowych form, które utrzymują świeży beton do czasu, gdy osiągnie on wytrzymałość niezbędną do utrzymania własnego ciężaru. Kiedy beton stwardnieje, system deskowania wznoszącego przesuwa się w górę i tym samym umożliwia budowę kolejnych etapów konstrukcji.

Zalety deskowań wznoszących

Zastosowanie systemów deskowań wznoszących w porównaniu z tradycyjnymi metodami budowlanymi przynosi wiele korzyści:

 • Szybsza realizacja: Deskowanie wznoszące przyspiesza proces budowy, ponieważ umożliwia realizację kolejnych etapów konstrukcji bez konieczności oczekiwania na całkowite stwardnienie betonu.

Ponadto, podczas wchodzenia na wysokość, nie wymaga dodatkowego montażu.

 • Lepsza jakość betonu: Deskowanie wznoszące zapewnia lepszą jakość oraz jednolitość betonu, ponieważ utrzymuje świeży beton w stałej formie.
 • Mniejsze zapotrzebowanie na siłę roboczą: Deskowanie wznoszące oznacza mniejsze zapotrzebowanie na siłę roboczą w porównaniu z innymi metodami, a to z kolei przekłada się na redukcję kosztów.
 • Maksymalne bezpieczeństwo: Utrzymując deskowanie w miejscu, w czasie kiedy beton twardnieje, deskowanie wznoszące zapewnia pracownikom bezpieczniejsze środowisko pracy.

Jakie są rodzaje systemów deskowań wznoszących?

Istnieje kilka rodzajów systemów deskowań wznoszących, które dostosowują się do różnych potrzeb i charakteru wykonywanych prac budowlanych. Oto niektóre z bardziej rozpowszechnionych:

 • Deskowanie wznoszące do wykonywania prac etapowo
 • Deskowanie wznoszące z wózkiem
 • Deskowanie wznoszące przeznaczone do wnętrz
 • Deskowanie wznoszące jednostronne
 • Deskowanie samowznoszące małogabarytowe (5tn)
 • Deskowanie samowznoszące wielkogabarytowe (10Tn)

Deskowanie wznoszące do wykonywania prac etapowo

Ten system jest stosowany przy budowie słupów i ścian średniej wysokości. Deskowanie i jego podpora (konsola wznosząca) przemieszczają się w sposób niezależny przy pomocy dźwigu (najpierw umieszcza się konsolę, a następnie na niej deskowanie), dzięki czemu prace postępują stopniowo. Ten rodzaj deskowania jest szczególnie przydatny, gdy konstrukcja wykazuje zmiany w sekcjach lub geometrii na całej wysokości, ponieważ umożliwia szybką i łatwą regulację szalunku.

Deskowanie wznoszące z wózkiem

W tym przypadku deskowanie wraz z podporą lub konsolą przemieszczają się jednocześnie przy pomocy dźwigu, co ułatwia zarówno jego montaż, jak i demontaż podczas prac na dużą skalę. Ten system jest szczególnie przydatny dla konstrukcji o dużej wysokości, wówczas jego zastosowanie ma największy sens.

Ten system jest szczególnie przydatny dla konstrukcji powtarzalnych, w których nie ulega zmianie wysokość sekcji i w których dysponujemy wystarczającymi środkami pomocniczymi na czas podnoszenia.

Deskowanie wznoszące przeznaczone do wnętrz

Ten rodzaj deskowania wznoszącego umożliwia pracę w wewnętrznych przestrzeniach klatek schodowych/wind, ponieważ umożliwia podnoszenie platformy przy pomocy dźwigu. System opiera się na 4 negatywach pozyskanych z odzyskiwalnych kasetek z poprzedniego betonowania.

W przypadku ścian o grubości wykluczającej zastosowanie kasetki możliwe jest użycie głowicy podporowej z kotwą odzyskiwalną.

Deskowanie wznoszące jednostronne

System deskowania wznoszącego jednostronnego umożliwia pracę przy ścianach lub słupach na dużych wysokościach bez konieczności stosowania prętów kotwiczących. Ten system umożliwia także prace przy pochyłych ścianach i słupach, dzięki możliwości zakotwienia bezpośrednio w poprzedniego wylanym betonie.

Polecany jest szczególnie przy budowie zapór.

Deskowanie samowznoszące małogabarytowe (5tn)

Ten system jest stosowany przy budowie ścian i słupów o dużej wysokości. Deskowanie porusza się po przymocowanych do konstrukcji szynach, co gwarantuje większą precyzję oraz bezpieczeństwo podczas pracy. Operowanie modułami może odbywać się przy pomocy dźwigu lub urządzeń hydraulicznych (samowznoszący).

Zazwyczaj podczas pracy wykorzystuje się niezależne moduły. Urządzenia hydrauliczne do zmiany ustawień są proste w obsłudze i wspólne dla różnych modułów.

Ogromną zaletą jest możliwość przemieszczania się szalunku w pionie, przy wietrze o prędkości przekraczającej dozwoloną maksymalną prędkość, przy której może pracować dźwig.

Deskowanie samowznoszące wielkogabarytowe (10Tn)

System deskowania samowznoszącego to system, w którym ruch sterowany jest przy pomocy siłowników hydraulicznych. Stosowany jest w przypadku budynków lub słupów o dużej wysokości (około 20 pięter lub więcej), gdzie współczynnik wydajności jest bardzo istotny, a użycie dźwigu jest kosztowne i skomplikowane.

W tym przypadku wznoszenie konstrukcji może odbywać się partiami (5-tonowe cylindry hydrauliczne) lub poprzez przesunięcie całej konstrukcji na raz przy użyciu specjalistycznego sprzętu hydraulicznego o dużej nośności i precyzji (10-tonowe cylindry hydrauliczne).

Typologie mocowań

W systemach deskowań wznoszących ostrożność przy kotwieniu odgrywa bardzo istotną rolę, ponieważ jest to element utrzymujący nie tylko ciężar systemu, ale także cały nacisk betonu w przypadku systemu wznoszącego jednostronnego.

Jakie typy kotew stosuje się najczęściej w systemach deskowań wznoszących?

 • Pręt M24: najczęściej stosowany w przypadku możliwości zastosowania pręta przelotowego w ścianie. Dwustronne lub jednostronne, w tym drugim przypadku pręt przeznaczony jest do utrzymania ciężaru systemu wznoszącego, nie nacisku betonu.
 • Ściąg tracony M24: Ściąg tracony posiada tę samą funkcję, co pręt przelotowy, ale umożliwia niezależne ustawienie dwóch paneli wznoszących, bez konieczności ich wyrównywania. Również w tym przypadku ściąg jest przeznaczony tylko do utrzymania ciężaru systemu wznoszącego, nie nacisku betonu.
 • Kotwa tracona DW26.5: Kotwa tracona DW26.5 stosowana jest w przypadku jednostronnego systemu wznoszącego, w którym kotwa musi wytrzymać zarówno ciężar systemu, jak i nacisk betonu. Dlatego też należy dokładnie obliczyć jej wytrzymałość na podstawie wysokości betonowania, która z reguły nie powinna przekraczać 3 m.
 • Kotwa spiralna: Ten rodzaj kotwy pełni taką samą funkcję, co kotwa tracona DW26.5, przy czym umożliwia całkowite odzyskanie kotwy po osadzeniu, tym samym jest to rozwiązanie wymagające mniejszych nakładów finansowych, gdy planuje się kilka etapów betonowania.

Jak wybrać system deskowania wznoszącego odpowiedni do wykonywanej pracy?

Wybierając system deskowania wznoszącego, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

Wysokość konstrukcji: Wysokość konstrukcji określi, który rodzaj szalunku wznoszącego będzie najkorzystniejszy. W przypadku konstrukcji o dużej wysokości najlepszą opcją są systemy samowznoszące, podczas gdy w przypadku konstrukcji o średniej wysokości lepiej sprawdzą się deskowania wznoszące przeznaczone do wykonywania prac etapowo.

Geometria i przekrój konstrukcji: Różnice w geometrii i przekroju konstrukcji mogą wymagać dostosowania odpowiedniego deskowania wznoszącego. W takim przypadku bardziej uniwersalne i łatwiejsze do dostosowania mogą okazać się systemy segmentowe lub samonośne. Jeśli geometria przewiduje ściany pochyłe, optymalnym rozwiązaniem może być deskowanie wznoszące jednostronne.

Warunki otoczenia: Najważniejszym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, są warunki wiatrowe. Im wyżej wykonywane są prace, tym większą uwagę należy zwrócić na prędkość wiatru oraz nacisk wywierany na szalunek.

Koszt i wydajność: Mimo iż początkowa inwestycja w systemy deskowania wznoszącego może wiązać się z wyższymi kosztami niż w przypadku pozostałych metod budowlanych, należy rozważyć potencjalne oszczędności biorąc pod uwagę następujące czynniki: czas potrzebny na realizację, jakość betonu i zmniejszenie nakładów pracy. Analiza kosztów ponoszonych przez cały okres realizacji projektu może pomóc określić, który system deskowania wznoszącego będzie najbardziej opłacalny i wydajny dla każdego projektu.

Bezpieczeństwo i ergonomia: Wybierając system deskowań wznoszących kluczowym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę jest bezpieczeństwo pracowników. Prowadzone i samonośne systemy często gwarantują bezpieczniejsze środowisko pracy, ponieważ redukują potrzebę pracy na wysokości i zapewniają większą stabilność konstrukcji. Ponadto należy wziąć pod uwagę ergonomię i łatwość obsługi systemu, dzięki czemu ryzyko obrażeń jest minimalne a wydajność pracowników wzrasta.

Wniosek

Deskowanie wznoszące to narzędzie niezbędne podczas budowy pionowych konstrukcji betonowych, a jego właściwy dobór i zastosowanie może przesądzić o powodzeniu całego projektu. Znajomość różnych typów systemów deskowania wznoszącego, ich zastosowań w zależności od rodzaju prac oraz umiejętność określenia najlepszej opcji w zależności od potrzeb projektu ma zasadnicze znaczenie dla specjalistów z branży budowlanej.

Oceniając kluczowe czynniki, takie jak wysokość konstrukcji, geometria i przekrój, warunki środowiskowe, wydajność i bezpieczeństwo, można wybrać najbardziej odpowiedni system deskowania wznoszącego dla każdego projektu, optymalizując wydajność i jakość procesu budowy.

Podsumowując, deskowanie wznoszące to innowacyjne i wydajne rozwiązanie, które ułatwia wznoszenie pionowych konstrukcji betonowych, skraca czas ich realizacji, poprawia jakość betonu i zwiększa bezpieczeństwo w miejscu pracy. Specjaliści z branży budowlanej, którzy znają właściwości i zastosowania różnych systemów deskowania wznoszącego, mogą podejmować świadome decyzje i tym samym zagwarantować powodzenie realizowanych przez nich projektów.

Inżynier z tytułem MBA, należy do Grupy od 20 lat, prowadząc swoją działalność w dziale badań i rozwoju jako Project Manager systemów rozwiązań w Robotach Budowlanych.
Miquel Piñeira Guillamón
Latest posts by Miquel Piñeira Guillamón (see all)

  Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!

   Zawód:

   *Wymagane pola

   Powiązane posty