Scroll Top

Bezpieczeństwo i komunikacja

1
ALSINA SAFETY

W ofercie systemów Alsina przewidziano dział bezpieczeństwa. Obejmuje on szereg różnych systemów do zabezpieczania wejść, przejść oraz pracowników podczas wykonywania robót.

ZBIOROWE SYSTEMY ZABEZPIECZAJĄCE

Ekran ręcznej ochrony obwodowej
Balustrady zabezpieczające
Catchfan

INDYWIDUALNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJĄCE

Alsipercha
Alupercha

ROZWIĄZANIA KOMUNIKACJI

Schodnia
Modułowa wieża dostępowa
Wstępnie zmontowana schodnia VX
Wieża do betonowania
Kładka dostępowa
Barierki harmonijkowe
Rusztowanie szkieletowe