Typologia konstrukcji mostów | Pale

1

Jak wskazuje definicja pale stanowią pionowe konstrukcje wsporcze obiektów mostowych. Są to podpory pośrednie, których zadaniem jest przenoszenie na fundamenty naprężeń od elementów nośnych.

Rodzaje pali

Istnieje wiele rodzajów pali, które różnią się w zależności od konstrukcji, wyglądu i ceny. Zmiennych uwzględnianych podczas projektowania pali jest kilka: Wielkość obciążeń wywieranych przez płyty, wysokość, szerokość płyty i miejsce, w jakim się znajdują.

Zanim zaczniemy, zidentyfikujmy elementy składowe pali:

1. Deska 2. Nadproże 3. Pal 4. Fundament 5. Paliki

W budownictwie pale można podzielić według 2 głównych cech: kształtu i przekroju.

A teraz je poznajmy!

 

Klasyfikacja według kształtu

W zależności od kształtu, można wskazać poniższe kategorie pali:

 • Pale proste – najprostsza forma pali, czyli o przekroju kwadratowym lub prostokątnym, bez nachylenia lub zmian przekroju. Pale o dużej wysokości są często proste, czasami bez nadproża, by uprościć ich konstrukcję. Dla tego typu pala zwykle stosuje się standardowe szalunki metalowe do ścian oraz system wspinający w celu betonowania do góry.
 • Pale zakrzywione – mają kształt koła lub elipsy, są stosowane szczególnie wtedy, gdy warunkowane jest to sytuacją hydrologiczną (np. pale w rzekach), ponieważ sekcja ta zmniejsza dynamiczne ciśnienie Szalowanie tego typu pali składa się ze standardowego szalunku okrągłego (pale okrągłe) lub specjalnego – przypadek pali eliptycznych lub o bardzo dużej średnicy.
 • Pale specjalne – może się zdarzyć, że ze względu na wymogi estetyczne lub funkcjonalne (nadproża wbudowane w pal), pale mają specjalny kształt, co wymaga zbadania szalunku „ad hoc” poza standardem.
 • Pale portykowe – ten typ charakteryzuje się obecnością górnego zwieńczenia, które łączy więcej pali. Można stosować, gdy sekcja płyty jest bardzo szeroka, ponieważ zwis nad nadprożem na pojedynczym palu byłby zbyt duży.

 

 

Klasyfikacja pod względem przekroju

W zależności od właściwości estetycznych i konstrukcyjnych wymaganych przez projekt, pale mostowe mogą mieć różne przekroje. Generalnie można je podzielić na 2 makrotypy:

 • Przekrój pełny – przekrój pełny jest typowy dla pali o niezbyt dużych wysokościach. Jest to najprostszy typ do wykonania, ponieważ wystarczy zaprojektować zewnętrzny szalunek w taki sposób, jakby był dużym filarem lub ścianą.
 • Przekrój drążony – w tym przypadku przekrój ma wewnątrz pustą przestrzeń ze względu na konieczność zmniejszenia masy samego pala i zaoszczędzenia betonu. Stosowany jest przede wszystkim do pali o dużej wysokości, gdzie ilość betonu jest znacząca, a gdzie konieczne jest zmniejszenie sztywności w górnej części (ze względu na efekty termiczne i skurcz betonu).

Głowice

Głowica łączy ze sobą płytę i pal, przenosząc obciążenia z płyty na pal. W celu pełnienia tej funkcji głowice mogą zawierać neopren lub być osadzone bezpośrednio w płycie.

Ogólnie występuje 4 rodzaje głowic:

 • Głowica z neoprenem – najczęściej wykorzystywany typ dla dużych głowic, może mieć wiele kształtów, w zależności od szerokości, obciążenia deski i estetyki. Szalowanie zwykle do 12 m wysokości, jeśli to możliwe, z wykorzystaniem szalunku wspartego na podłożu. Dla wysokości powyżej 12 m należy stosować systemy bez podparcia na podłożu (np. System SCAP, Self Spanning).
 • Głowica wbudowana w płytę – w systemach statycznych z ciągłością pomiędzy płytą a palem w fazie projektu można wybrać głowicę wbudowaną w płytę, bez podpór. W tym przypadku tworzony jest węzeł nieruchomy.
 • Pal bez głowicy – przede wszystkim w przypadku pali o dużej wysokości, gdzie wykonanie głowicy byłoby nieopłacalne pod względem kosztów i procesu, zazwyczaj wybiera się rozwiązanie bez głowicy, podpierając deskę bezpośrednio na palu.
 • Nadproże – w przypadku pali portykowych rozwiązaniem jest nadproże, które przenosi obciążenia na pale. Zwykle w takich przypadkach szalowanie wykonywane jest z podparciem na podłożu, ponieważ rozwiązanie bez podparcia jest bardziej skomplikowane.

Przejrzeliśmy wszystko dość szybko, ale system szalunkowy dla danego typu pala zależy bezpośrednio od szeregu czynników występujących na danej budowie, czyli od następujących głównych czynników:

 • Dostępność żurawia
 • Możliwość podparcia na podłożu
 • Dopuszczalne maksymalne parcie
 • Wysokość pala
 • Wysokość początku wspinania
 • Zwieńczenie
 • Liczba powtórzeń

 

Specjalistyczna firma szalunkowa musi zbadać te szczegóły w celu zaproponowania optymalnego rozwiązania szalunkowego.

Prawidłowe doradztwo techniczne na etapie planowania ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia pomyślnej realizacji.

Jeśli realizujesz taki projekt, zyskaj pewność!

Inżynier dróg, kanałów i portów wydziału dużych i pojedynczych inwestycji w firmie Alsina, od początku uczestniczył w tworzeniu rozwiązań szalunkowych na ponad 1000 budów.
Rafa Lázaro
Latest posts by Rafa Lázaro (see all)

  Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!

   Zawód:

   *Wymagane pola

   Powiązane posty