Alsina ceni i wspiera jakość wnoszoną przez ludzi. Ich dobrostan to nasz priorytet. Rozwijamy więc inicjatywy mające na celu dalszą poprawę zadowolenia pracowników. To właśnie jest misja projektu Alsina Soul, który obejmuje szereg inicjatyw w następujących obszarach:

· Zdrowie i dobre samopoczucie
· Szkolenia i śledzenie kariery
· Warunki pracy
· Równość i różnorodność

761

pracowników

18,13%

kobiet

39,45

średni wiek pracowników firmy Alsina

83,71%

pracowników z umową o pracę na czas nieokreślony

26 275

godzin szkoleń dla pracowników firmy Alsina w 2019 r.