O FIRMIE ALSINA

1
ZESPÓŁ ALSINA

Alsina ceni i wspiera jakość wnoszoną przez ludzi. Ich dobrostan to nasz priorytet. Rozwijamy więc inicjatywy mające na celu dalszą poprawę zadowolenia pracowników. To właśnie jest misja projektu Alsina Soul, który obejmuje szereg inicjatyw w następujących obszarach:

· Zdrowie i dobre samopoczucie
· Szkolenia i śledzenie kariery
· Warunki pracy
· Równość i różnorodność

740

pracowników

17,43%

kobiet

40,44

średni wiek pracowników firmy Alsina

84,46%

pracowników z umową o pracę na czas nieokreślony

32 030

godzin szkoleń dla pracowników firmy Alsina w 2020 r.