Scroll Top

O FIRMIE ALSINA

1
ZAANGAŻOWANIE W ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Zgodnie z naszym zaangażowaniem w zrównoważony rozwój zdefiniowaliśmy cele i procesy w taki sposób, by kierowały naszą działalnością w sposób pozwalający na redukcję śladu środowiskowego. Jednym z filarów zrównoważonego rozwoju firmy Alsina jest zaangażowanie w realizację celów zrównoważonego rozwoju (CZR). Oto główne CZR, które realizujemy:

Przemysł, innowacje i infrastruktura
W 2019 r. firma Alsina posiadała ponad 100 patentów, 87 podrodzin systemów Alsina i ponad 77 wewnętrznych programów obliczeniowych

Godziwa praca i wzrost gospodarczy
Alsina realizuje szereg programów wspierających rozwój zawodowy i dobrostan pracowników

30%

prognoza oszczędności z panelami fotowoltaicznymi w Montcada i Sentmenat

-38%

roczne zużycie związków fenolowych (drewno) w 2019 r. dzięki systemom ponownego wykorzystania

100%

surowców z certyfikowanych zrównoważonych upraw leśnych

90%

jednostek zależnych wdrożyło system segregacji i zbiórki odpadów nadających się do recyklingu