Scroll Top

Politica de confidențialitate

1.- INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR

ENCOFRADOS J. ALSINA, S.A., în calitate de operator de date, vă informează că, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, din 27 aprilie (GDPR) și ale Legii Organice 3/2018, din 5 decembrie, privind protecția datelor personale și garantarea drepturilor digitale (LOPDGDD), vom prelucra datele dvs. astfel cum se arată în prezenta Politică de Confidențialitate.

În Politică de Confidențialitate descriem modul în care colectăm datele dvs. personale și de ce le colectăm, ce facem cu ele, cu cine le împărtășim, cum le protejăm și opțiunile dvs. cu privire la modul în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal.

Această Politică se aplică prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal colectate de către companie pentru furnizarea serviciilor sale. Dacă sunteți de acord cu măsurile din această Politică, sunteți de acord cu prelucrarea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal așa cum sunt definite în prezenta Politică.

 

2.- CONTACT

Denumirea companiei: ENCOFRADOS J. ALSINA, S.A.

CIF: A.08332363

Sediul social: Camí de la Font Freda, 1, Montcada i Reixac (Barcelona, Spania)

E-mail și contact DPD: ProteccionDeDatos@alsina.com

 

3.- PRINCIPII CHEIE

Ne-am angajat întotdeauna să furnizăm serviciile noastre la cele mai înalte standarde, ceea ce include prelucrarea datelor dvs. în condiții de siguranță și transparență. Principiile noastre sunt:

 • Legalitate: Vom colecta datele dvs. cu caracter personal numai în scopuri specifice, explicite și legitime.
 • Minimizarea datelor: Limităm colectarea datelor cu caracter personal la ceea ce este strict relevant și necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate.
 • Limitarea scopului: Vom colecta datele dvs. cu caracter personal numai în scopurile declarate și numai în conformitate cu dorințele dvs.
 • Precizie: Vom păstra datele dvs. personale exacte și actualizate.
 • Securitatea datelor: Aplicăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate, proporționale cu riscurile, pentru a ne asigura că datele dvs. nu sunt supuse unor daune, cum ar fi divulgarea sau accesul neautorizat, distrugerea accidentală sau ilegală, pierderea sau modificarea accidentală și orice altă formă de prelucrare ilegală.
 • Acces și rectificare: Dispunem de mijloacele necesare pentru a vă permite să accesați sau să rectificați datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când considerați că este cazul.
 • Păstrare: Păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal într-un mod legal și adecvat și numai atât timp cât este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate.
 • Transferuri internaționale: în cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transferate în afara UE/SEE, acestea vor fi protejate în mod corespunzător.
 • Terți: Accesul și transferul de date cu caracter personal către terți se efectuează în conformitate cu legislația și reglementările aplicabile și în temeiul unor garanții contractuale adecvate.
 • Marketingul direct și cookie-urile: Respectăm legislația în vigoare privind publicitatea și cookie-urile.

 

4.- COLECTAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Tipurile de date care pot fi solicitate și prelucrate sunt:

 • Date cu caracter de identificare.
 • Date de contact.

De asemenea, colectăm în mod automat date despre vizita dvs. pe site-ul nostru, astfel cum se descrie în politica privind modulele cookie.

Ori de câte ori vă solicităm date cu caracter personal, vă vom informa în mod clar ce date personale colectăm și în ce scop. În general, colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Pentru a răspunde solicitărilor făcute prin intermediul formularului web.
 • Pentru furnizarea de informații, servicii, produse, informații relevante și noutăți din sector.
 • Pentru trimiterea de comunicări comerciale și buletine informative

 

5.- LEGITIMITATE

În conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate în măsura în care:

 • Ne-ați dat consimțământul dumneavoastră în scopul prelucrării. Desigur, vă puteți retrage consimțământul în orice moment.
 • Ca urmare a unei obligații impuse de legislație.
 • În cazul în care există un interes legitim care nu este anulat de drepturile dvs. privind confidențialitatea, cum ar fi trimiterea de informații comerciale fie dacă vă abonați la newsletter-ul nostru, fie prin statutul dvs. de client.
 • Dacă prelucrarea este necesară pentru furnizarea unuia dintre serviciile noastre prin intermediul unei relații contractuale dintre dvs. și noi.

 

6.- COMUNICAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Datele pot fi comunicate persoanelor împuternicite pentru prelucrarea datelor. Lucrăm doar cu persoane împuternicite pentru prelucrarea datelor care oferă garanții suficiente de conformare cu legislația în vigoare privind protecția datelor. În niciun caz datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi prelucrate dintr-o țară care nu oferă un nivel de protecție comparabil cu cel european. În cazul în care se va decide contractare unor persoane împuternicite cu prelucrarea datelor situate în afara Spațiului Economic European, această contractare se va efectua în conformitate cu capitolul V din Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal.

Nu este prevăzută nicio altă comunicare de date către terți, cu excepția cazului în care există o obligație legală în acest sens.

 

7.- DREPTURILE DVS.

În legătură cu colectarea și prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, ne puteți contacta în orice moment pentru:

 • Accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal și la orice alte informații menționate la articolul 15.1 din GDPR.
 • Rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal care sunt inexacte sau incomplete, în conformitate cu articolul 16 din GDPR.
 • Ștergerea datele cu caracter personal în conformitate cu articolul 17 din GDPR.
 • Restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în conformitate cu articolul 18 din GDPR.
 • Solicitarea portabilității datelor dvs. în conformitate cu articolul 20 din GDPR.
 • Să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu articolul 21 din GDPR.

În cazul în care v-ați dat consimțământul pentru un anumit scop, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării în baza respectivului consimțământul, prelucrare efectuată înainte de retragerea acestuia.

Vă puteți exercita aceste drepturi prin trimiterea unei adrese în scris, motivată și acreditată, anexând o fotocopie a cărții de identitate sau a unui document de identificare echivalent, la următoarea adresă: ENCOFRADOS J. ALSINA, S.A., Camí de la Font Freda, 1, CP 08110 Montcada i Reixac, Barcelona (Spania), sau la următoarea adresă de e-mail ProteccionDeDatos@alsina.com. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă (www.aepd.es) în cazul în care considerați că prelucrarea nu este conformă cu reglementările în vigoare.

 

8.- INFORMAȚII JURIDICE

Cerințele prezentelor Politici completează și nu înlocuiesc nicio altă cerință în vigoare în temeiul legislației aplicabile privind protecția datelor, care în toate cazurile prevalează.

Prezenta Politică este supusă unei revizuiri periodice și poate fi modificată de către companie în orice moment. Când se întâmplă acest lucru, vă vom informa cu privire la orice modificare și vă vom solicita să recitiți cea mai recentă versiune a Politicii noastre și să confirmați acceptarea acesteia.