PREVEDERI LEGALE

Informații suplimentare privind politica de Protecție a Datelor aplicabilă în Grupul Alsina

 

  1. DATE DE IDENTIFICARE.În îndeplinirea obligației privind informarea prevăzută la articolul 10 din Legea Nr. 34/2002, din 11 iulie, privind Serviciile Societății de Informații și Comerțului Electronic, sunt prezentate următoarele date privind site-ul web: societatea proprietară a www.alsina.com este Encofrados J. Alsina, S.A. (în continuare ALSINA ) cu sediul în acest scop în Camí de la font Freda, 1 în Montcada i Reixac (Barcelona) C.I.F. numărul: A08332363  înscrisă în Registrul Comerțului din Barcelona în tomul 2.387 general, Fila 107, Foaia 1.776, Înregistrarea a 2-a. E-mail de contact: alsinainfo@alsina.com . Număr de telefon de contact: +34 935753000

 

  1. PROTECȚIA DATELOR.ALSINArespectă liniile directoare ale Regulamentului general privind protecția datelor și restul reglementărilor în vigoare și asigură utilizarea și prelucrarea corectă a datelor cu caracter personal ale utilizatorului. În acest scop, alături de fiecare formular pentru colectarea datelor cu caracter personal, pentru serviciile pe care utilizatorul le poate solicita companiei ALSINA, aceasta va comunica utilizatorului existența și acceptarea condițiilor particulare privind prelucrarea datelor sale cu caracter personal în fiecare caz, informându-l cu privire la: (i) identitatea operatorului de date, (ii) scopul prelucrării, (iii) motivul legal, (iv) eventualii destinatari ai datelor, (v) procedura privind exercitarea drepturilor de acces, rectificare, opoziție, ștergere, limitare a prelucrării datelor și portabilitate, precum și, în cazurile în care datele nu au fost obținute de la partea interesată, (v) originea și categoriile datelor prelucrate. De asemenea, ALSINA declară că respectă prevederile Legii Nr. 34/2002 din 11 iulie privind Serviciile Societății de Informații și Comerț Electronic și va solicita, de fiecare dată, consimțământul utilizatorului pentru prelucrarea adresei sale de e-mail în scopuri comerciale.

 

  1. PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ.ALSINA  este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală aferente paginii sale web, precum și al elementelor din cuprinsul acesteia (inclusiv, dar fără a se limita la: imagini, sunet, audio, video, software sau texte, mărci comerciale sau sigle, combinații de culori, structură și design, selectarea materialelor utilizate, programe de calculator necesare pentru funcționarea, accesarea și utilizarea acesteia etc.), deținute de  ALSINA  sau de furnizorii săi de licențe. Toate drepturile rezervate. În temeiul articolelor 8 și 32 (1) alineatul 2 din Legea privind proprietatea intelectuală, sunt interzise în mod expres reproducerea, distribuirea și difuzarea, inclusiv modalitățile de punere la dispoziție, în totalitate sau în parte, a conținutului acestei pagini web, în scopuri comerciale, prin orice mijloace și pe orice suport tehnic, fără autorizația companiei ALSINA. Utilizatorul se angajează să respecte drepturile de proprietate intelectuală ale cărei titulară este compania ALSINA.

 

  1. LEGĂTURI. În cazul în care pe site-ul  www.alsina.com apar link-uri sau hyperlink-uri către alte site-uri internet,  ALSINA nu exercită niciun fel de control asupra acestor site-uri și conținuturi. În niciun caz ALSINA nu își asumă vreo responsabilitate în ceea ce privește conținuturile unor link-uri care aparțin unui alt site web.

  1. LIMITAREA RĂSPUNDERII. ALSINA nu este responsabilă, în niciun caz, pentru daune și prejudicii de orice natură, care ar putea decurge, fără limitare, din erori sau omisiuni în conținut, indisponibilitatea portalului sau transmiterea de viruși sau programe rău-intenționate sau cu conținut dăunător, în pofida adoptării tuturor măsurilor tehnologice necesare pentru a preveni acest lucru.

 

  1. MODIFICĂRI ȘI ACTUALIZĂRI.ALSINA își rezervă dreptul de a efectua, în orice moment și fără preaviz, modificări și actualizări ale informațiilor de pe site-ul web, ale configurației, disponibilității și prezentării acestuia.