Scroll Top

Informații detaliate privind protecția datelor cu caracter personal în legătură cu selecția personalului

Pentru a ne conforma Regulamentului general privind protecția datelor, trebuie să ne confirmați în mod explicit că sunteți de acord cu prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 

Cine este operatorul de date?

Identitate: Encofrados J. Alsina, SA – CIF: A08332363

Adresa pentru corespondență: Camí de la Font Freda, 1, Montcada i Reixac (Barcelona)

Telefon: (+34) 935753000

E-mail.: seleccion@alsina.com

 

În ce scop prelucrăm datele dumneavoastră personale?

Alsina prelucrează informațiile furnizate de persoanele interesate să lucreze în cadrul companiei pentru a realiza procesele obișnuite de selecție a personalului.

 

Cât timp vom păstra datele dumneavoastră?

Datele puse la dispoziție de persoanele interesate să lucreze în cadrul companiei noastre vor fi păstrate timp de 1 an. Datele acelor candidați care au participat la un proces de selecție vor fi păstrate timp de 1 an, pentru cazul în care trebuie soluționată o plângere referitoare la un dosar de angajare.

 

În virtutea cărei legitimități sunt prelucrate datele dumneavoastră personale?

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor persoanelor interesate să se angajeze în compania noastră este consimțământul persoanei respective.

 

Care sunt destinatarii cărora li se vor comunica datele dumneavoastră?

Nu este prevăzută comunicarea datelor către terțe părți, cu excepția cazului în care există o obligație legală în acest sens.

 

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Orice persoană are dreptul de a obține confirmarea dacă Alsina prelucrează sau nu datele sale cu caracter personal.

Persoanele interesate au dreptul de a avea acces la datele lor cu caracter personal, precum și de a solicita rectificarea datelor inexacte sau, dacă este cazul, de a solicita ștergerea acestora, printre alte motive, atunci când datele nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate.

În anumite circumstanțe prevăzute de articolul 18 din RGPD, persoanele vizate pot solicita restricționarea prelucrării datelor lor. În acest caz, le vom păstra doar în scopul de a formula reclamații sau de a ne apăra în cazul formulării unor reclamații.

În anumite circumstanțe și din motive legate de situația lor particulară, persoanele vizate se pot opune prelucrării datelor lor. În aceste cazuri, Alsina va înceta prelucrarea datelor, cu excepția cazului în care există temeiuri imperioase legitime, sau pentru a exercita sau apăra posibilele reclamații.

În temeiul dreptului la portabilitate, persoanele vizate au dreptul de a obține datele lor cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și de a le transmite unui alt operator.

 

Cum vă puteți exercita drepturile?

În scris, anexând o fotocopie a cărții de identitate sau a unui document de identificare echivalent, transmis la adresa Alsina, Camino de la fuente Freda, 1, Montcada i Reixac (Barcelona), sau prin e-mail la adresa seleccion@alsina.com.

 

Ce căi sunt disponibile pentru de a depune o reclamație?

În cazul în care considerați că drepturile dumneavoastră nu au fost respectate în mod corespunzător, aveți dreptul de a depune o reclamație la Autoritatea spaniolă pentru protecția datelor.