Tipologia constructivă a podurilor | Pilonii

1

Conform definiției lor, Pilonii sunt structurile verticale de susținere a podurilor. Acestea sunt elementele de susținere intermediare, a căror funcție este de a transmite la fundații eforturile pe care le primesc de la elementele portante.

Ce tipuri de piloni există?

Există mai multe tipuri de piloni, iar acestea variază în funcție de proiectul de structură, de factorii estetici și de cei economici. Variabilele care intră în joc la proiectarea pilonilor sunt multiple: Dimensiunea sarcinilor pe care le primesc de la panouri, înălțimea, lățimea panourilor și contextul în care sunt amplasați.

Înainte de a începe, să identificăm mai întâi elementele care compun pilonii:

1. Tablier 2. Buiandrug 3. Pilon 4. Fundație 5. Piloți

În lucrările de construcții civile, pilonii pot fi clasificați în funcție de 2 caracteristici principale: formă și secțiune.

Să vedem!

 

Clasificarea în funcție de formă

În funcție de forma lor, pot fi identificate următoarele categorii de piloni:

 • Piloni drepți: aceasta este cea mai simplă formă de pilon, adică având o secțiune pătrată sau dreptunghiulară, fără înclinații sau modificări ale secțiunii. Pilonii de mare înălțime sunt adesea drepți și uneori nu sunt prevăzuți cu buiandrug pentru a simplifica construcția. Pentru acest tip de pilon se utilizează în mod normal cofrajele metalice standard pentru pereți, iar pentru continuarea betonării la înălțime se utilizează un sistem cățărător.
 • Piloni curbați: Pilonii curbați au o secțiune circulară sau eliptică și sunt utilizați în principal atunci când există o cerință hidraulică (de exemplu, piloni în râu), deoarece această secțiune reduce presiunea dinamică a apei. Cofrajul pentru acest tip de piloni este format din cofraje circulare standard (piloni circulari) sau cofraje speciale în cazul pilonilor eliptici sau cu diametru foarte mare.
 • Piloni speciali: se poate întâmpla ca, din motive estetice sau funcționale (buiandrug încorporat în stâlp), pilonii să aibă o formă specială, ceea ce necesită un studiu al cofrajului „ad-hoc” în afara standardului.
 • Piloni portic: acest tip se caracterizează prin prezența unui portic superior care unește mai mulți piloni. Poate fi utilizat atunci când secțiunea tablierului este foarte largă, deoarece supraînălțarea unui buiandrug pe un singur pilon ar fi prea mare.

 

Clasificare în funcție de secțiune

În funcție de proprietățile estetice și structurale impuse de proiect, pilonii de pod pot avea mai multe secțiuni diferite. În general, acestea pot fi împărțite în 2 macrotipuri:

 • Secțiune plină: Secțiunea plină este tipică pentru pilonii cu înălțimi nu foarte mari. Acest tip este mai simplu de executat, deoarece este necesar doar să se proiecteze cofrajul exterior ca și cum ar fi un pilon de mari dimensiuni sau un zid.
 • Secțiune goală: în acest caz, secțiunea este prevăzută cu un gol interior pentru a reduce greutatea pilonului în sine și pentru economia de beton. Este utilizată în principal pentru stâlpii de mare înălțime, pentru care impactul betonului este important și unde rigiditatea trebuie să fie redusă la partea superioară (din cauza efectelor termice și a contracției betonului).

Capitel

Capitelul are rolul de a interconecta tablierul și pilonul, transmițând sarcinile de la tablier la pilon. În acest scop, capitelurile pot fi prevăzute cu neopren sau sunt încorporate direct în tablier.

În principiu, există 4 tipuri de capiteluri:

 • Capitel cu neopren: aceasta este cea mai frecvent utilizată tipologie de capiteluri: poate avea mai multe forme, în funcție de lățimea, de sarcina tablierului și de estetică.

În mod normal, până la o înălțime de 12 m, se utilizează cofraje, dacă este posibil, cu eșafodaj sprijinit pe sol. Pentru înălțimi de peste 12 m, trebuie utilizate sisteme fără sprijin pe sol (de ex. sistemul SCAP).

 • Capitel încastrat în tablier: la sistemele statice cu continuitate între tablier și pilon, se poate alege în faza de proiectare un capitel încastrat în tablier, fără sprijine. În acest caz, se creează un nod fix.
 • Pilon fără capitel: în special în cazul pilonilor de mare înălțime, unde execuția unui capitel ar fi neeconomică din punct de vedere al costurilor și al procesului, se alege în mod normal o soluție fără capitel, sprijinind tablierul direct pe pilon.
 • Buiandrug: în cazul pilonilor portic, soluția este un buiandrug care va transmite sarcinile la piloni. În mod normal, în astfel de cazuri, eșafodajul este întotdeauna sprijinit pe sol, în timp ce soluția fără sprijinire este mai complicată.

Am văzut rapid, dar sistemul de cofraj necesar pentru fiecare tip de pilon depinde foarte direct de o serie de cazuistici specifice fiecărui șantier în parte, respectiv de următorii factori principali:

 • Disponibilitatea macaralei
 • Posibilitatea de sprijinire la sol
 • Presiunea maximă admisibilă
 • Înălțimea Pilonului
 • Înălțimea de cățărare
 • Finisajul final
 • Numărul de repetări.

 

Compania specializată în cofrare trebuie să studieze aceste detalii pentru a oferi soluția optimă de cofrare.

Este esențială o consiliere tehnică adecvată în etapa de planificare pentru a asigura succesul implementării.

Dacă ai un astfel de proiect, asigură-te de acestea!

Cinginer de construcții civile în cadrul departamentului de lucrări mari și singulare al Alsina, a participat de la începuturile în furnizarea de soluții de cofrare în peste 1.000 de lucrări.
Rafa Lázaro
Ultimele postari ale lui Rafa Lázaro (vezi toate)

  Vrei să afli mai multe? Contactează-ne!

   Poziţie:

   *Câmpuri obligatorii

   Postări asemănatoare